Featured

Promocja Projektu

W czasie Śląskiego Festiwalu Nauki w dniach 1 – 2 grudnia 2017 roku promowaliśmy projekt “Nie żądlę – zapylam”.

Odwiedzający Nas mieli okazję posłuchać o dzikich owadach zapylających, a także obserwować niektóre z nich. Każdy miał niepowtarzalną okazję spróbować pyłków kwiatowych, a następnie obejrzeć je pod mikroskopem i zidentyfikować roślinę, z której pochodziły. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko z degustacją miodów oraz wytapiania świec z wosku pszczelego.

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie Nas. Do zobaczenia na warsztatach!

 

Prezentacja Ekspertów

Przedstawiamy Ekspertów, którzy wygłoszą referaty w ramach Konferencji “Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”.


dr hab. PAWEŁ CHORBIŃSKI prof. nadzw. UP

chorbik3.JPG

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 29 lat prowadzi kursy dla studentów medycyny weterynaryjnej z zakresu „Chorób owadów użytkowych” oraz „Chowu i hodowli pszczoły miodnej” dla studentów Zootechniki. Prowadzi również liczne szkolenia, warsztaty oraz kursy dla pszczelarzy, z zakresu chorób i szkodników pszczół, higieny pasiecznej i środowiska ulowego oraz prawnych wymogów produkcji miodu, organizowane przez ośrodki szkolenia rolniczego, związki pszczelarskie i służby weterynaryjne na terenie całego kraju. Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac o tematyce pszczelarskiej, w tym również książek (Pszczelnictwo, Hodowla pszczół, Encyklopedia pszczelarska, Higiena w pasiece, Pokonaj warrozę).

W czasie konferencji przedstawi współczesne zagrożenia dla pszczół oraz wyjaśni dlaczego powinniśmy chronić zapylacze.

 

 

dr hab. MARCIN ZYCH

Marcin Zych

Adiunkt w Ogrodzie Botanicznym Wydziału Biologii UW. Członek International Commission on Plant-Pollinator Relationship; International Bee Research Association; Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych; Scandinavian Association of Pollination Ecologists. Popularyzator wiedzy przyrodniczej: stały współpracownik kilkunastu rozgłośni radiowych, autor licznych artykułów popularnonaukowych. Współautor nowoczesnego programu edukacyjnego w Ogrodzie Botanicznym UW, programu informującego o Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), programu ochrony zapylaczy w Puławach. Jest ekspertem Polskiego Komitetu IUCN, EU TWIX. Koordynator zespołu tworzącego Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających.

W trakcie konferencji omówi stosowane sposoby wspomagania populacji zapylaczy w miastach oraz odpowie na pytanie jak bardzo są one skuteczne.

 

dr  AGNIESZKA BIELSKA-BRODZIAK

dr Brodziak

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od lat zaangażowana w działalność edukacyjną związaną z prawami zwierząt i ochroną środowiska. Za aktywność w tej dziedzinie została wyróżniona Zielonym Czekiem – nagrodą przyznawaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nagroda przyznana została za budowanie mostów i komunikacji miedzy wolontariuszami działającymi na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt a środowiskiem prawniczym.

W trakcie konferencji przybliży nam status prawny pszczoły oraz zwróci uwagę na problemy związane z brakami w rozwiązaniach prawno-administracyjnych regulującymi hodowlę pszczół w miastach.

Program Konferencji

Z przyjemnością przedstawiamy program Konferencji “Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”.

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji, hol Wydziału Prawa
i Administracji UŚ
10:00 – 10:40 Uroczyste otwarcie Konferencji:

dr hab. Agnieszka Babczyńska – Kierownik Kampanii „Nie żądlę – zapylam”

dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej

prof. Czesław Martysz – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ

dr hab. Edyta Sierka – Prodziekan ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

10:40 – 11:10 Dr Agnieszka Lorek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Usługi ekosystemów w miastach
11:10 – 11:40 Dr hab. Marcin Zych, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego: Zapylacze w mieście – właściwe zwierzęta we właściwym miejscu?
11:40 – 12:10 Dr hab. prof. nadzw. UP Paweł Chorbiński, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Współczesne zagrożenia dla pszczół i potrzeby im zapobiegania lub przeciwdziałania
12:10 –  13:00 Przerwa lunchowa
13:00 – 13:30 Dr Agnieszka Bielska-Brodziak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego: Pszczoła jako zwierzę – prawne aspekty życia pszczół w miastach
13:40 – 14:10 Mgr Olga Marcinkowska, Muzeum Śląskie: Projektowanie współczesnych przestrzeni miejskich przyjaznych zapylaczom, na przykładzie muzeum śląskiego w Katowicach
14:10 – 14:40 Kamil Baj, Pszczelarium: Miejska trójpolówka.
14:40 – 15:50 Dyskusja
15:50 – 16:00 Zakończenie Konferencji

 

Prezentacja Ekspertów

Przedstawiamy Ekspertów, którzy wygłoszą referaty w ramach Konferencji “Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”.


mgr inż. OLGA MARCINKOWSKA Nowe-logo-Muzeum-Śląskie

Olga Marcinkowska

 

Mgr inż. arch. krajobrazu, absolwentka  architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, specjalność: Kształtowanie i ochrona krajobrazu oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Katowicach, specjalność: Geoekologia. Chodząca encyklopedia roślin ozdobnych, miłośniczka ładu przestrzennego pasjonatka ogrodów wertykalnych i na dachach. Wszystkie pasje przekładają się na pracę w Muzeum Śląskim w Katowicach jako starszy specjalista ds. zieleni.

W trakcie Konferencji przedstawi główne zasady projektowania przestrzeni miejskich z uwzględnieniem potrzeb owadów zapylających. Na przykładzie Muzeum Śląskiego w Katowicach omówi ABC przestrzeni przyjaznej zapylaczom.

 

Prezentacja Ekspertów

Przedstawiamy Ekspertów, którzy wygłoszą referaty w ramach Konferencji “Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”.


dr hab. AGNIESZKA LOREK

dr hab Agnieszka Lorek

Adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz European Association of Environmental and Resource Economists.

Główne zainteresowania naukowe: ekonomia środowiska, teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, polityka ekologiczna, usługi ekosystemów i gospodarowanie zasobami naturalnymi,  problemy rozwoju obszarów zurbanizowanych, „zielona” gospodarka, odnawialne źródła energii.

W trakcie Konferencji przedstawi koncepcje usług ekosystemowych, opowie o wspólnych wyzwaniach dla współczesnej ekonomii, planowania przestrzennego i ochrony środowiska, przedstawi korzyści jakie czerpiemy z przyrody.

Rozpoczynamy prezentację Ekspertów

Rozpoczynamy prezentację Ekspertów, którzy wygłoszą referaty w ramach Konferencji “Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim”.


KAMIL BAJ
Założyciel i szef Pszczelarium. Pszczelarz z zamiłowania. Jego firma prowadzi pasieki miejskie w Warszawie, Katowicach i Gdyni. Główna lokalizacja uli to m.in. dachy galerii handlowych (CH Arkadia, Galeria Wileńska) czy biurowców. Właściciel jednej z najwyżej położonych na świecie pasieki – na 27 piętrze biurowca Central Tower w Warszawie.

W trakcie Konferencji, bazując na swoim doświadczeniu. opowie nam o prowadzeniu pasiek miejskich (m. in. o lokalizacji uli i wpływie na bezpieczeństwo ludzi) oraz o zaletach ekosystemów miejskich.

Kamil Baj © fot. Jowita Mormul (8).jpgKami Baj© fot. Jowita Mormul